Doe mee aan het initiatief 'Veilig naar de vakbeurs'

Lees meer  Doe direct mee

Beste branchegenoten,

De vooruitzichten voor de evenementensector voor 2020 zijn niet goed. Grote evenementen zoals festivals, concerten, sportevenementen zullen waarschijnlijk langdurig afgelast blijven, met forse economische schade als gevolg. Uit onderzoek blijkt dat een omzetderving van €3,5 miljard euro en verlies van 48.000 banen dreigt. Het is van groot belang dat de evenementensector zo snel mogelijk weer op gang wordt gebracht. Wij denken dat dat mogelijk is door binnen de sector evenementen de categorie vakbeurzen zo snel als de situatie rond COVID-19 dat toelaat vrij te geven.

Vakbeurzen kunnen o.a. eerder open omdat:

  • de bezoekersaantallen laag zijn in verhouding tot de beschikbare ruimte
  • bezoekersaantallen eenvoudig gemaximeerd kunnen worden
  • bezoekersbewegingen door routes gestuurd kunnen worden
  • het bezoekdoel gericht is op efficiënt zaken doen en niet op recreëren / socializen, wat effectieve social distancing mogelijk maakt
  • contacthandelingen eenvoudig gedigitaliseerd kunnen worden
  • mondkapjes verplicht gesteld kunnen worden
  • en meer redenen, zoals gespecificeerd in de onderstaande brief


En:

  • een soft launch van vakbeurzen kan dienen als een test-case die de openstelling van publieksevenementen kan bespoedigen.
  • als bouwmarkten en tuincentra aan veiligheidscriteria kunnen voldoen, kunnen vakbeurzen dat ook.


Als gewaardeerde relatie en sectorgenoot vragen wij u om dit initiatef te ondersteunen door u hier op te geven. Uw bedrijf wordt dan vermeld als medeondertekenaar onder het verzoek dat wij sturen aan het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
Doe nu direct mee!
Update, 7-5-2020:
De gesprekken met branchevereniging CLC-Vecta en andere organisaties verenigd in het EventPlatform hebben een protocol voor zakelijke bijeenkomsten opgeleverd.

Uitgangspunt voor het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld op het moment van publiceren. Het protocol is beoogd als algemeen kader voor het veilig organiseren en bezoeken van zakelijke bijeenkomsten en bevat daarom richtlijnen voor opdrachtgevers / organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten.

Om de richtlijnen uit het protocol succesvol te kunnen implementeren is ook een toolbox ontwikkeld met handreikingen, informatiematerialen en tips & tricks. Deze toolbox is te vinden op de site van het Eventplatform.

Het protocol is inmiddels aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken. Wij hopen dat dit er aan zal bijdragen dat het spoedig weer mogelijk is om op veilige en verantwoorde wijze vakbeurzen te organiseren!


Update, 22-4-2020:
Inmiddels zijn wij in gesprek met branchevereniging CLC-Vecta en vertegenwoordigers van alle sub-sectoren van de zakelijke evenementenbranche. Gezamenlijk stellen wij een protocol op dat aan de overheid kan worden aangeboden ruim voordat het kabinet bijeen komt om te beslissen welke maatregelen er nodig zijn voor de periode na 19 mei.

Uitgangspunt voor dit protocol vormt het verzoek van de overheid voor maatregelen op het gebied van afstand houden, hygiëne, bescherming en gedragsbeïnvloeding van klanten en leveranciers, en toezicht en handhaving. Zodra het concept-protocol voltooid is, zullen wij dit beschikbaar stellen op deze site.

Stuur dit verzoek door!
Graag verzoeken wij u om deze website door te sturen, liefst met een telefonische introductie, naar uw relaties, collega’s uit de sector. Hoe meer bedrijven dit initiatief steunen, hoe beter.

Het vervolg: een verzoek samen met CLC Vecta, VNO-NCW
Wij hebben contact gezocht met branchevereniging CLV Vecta en hen verzocht dit initiatief te steunen. Momenteel overlegt CLC Vecta met VNO-NCW om gezamenlijk hierin op te trekken. Uw aanmelding zal het verzoek extra kracht bijzetten dus reageer s.v.p. snel en help ons aan zoveel mogelijk steunbetuigingen.

Doe snel mee!
Organiseren vraagt voorwerktijd, daarom hebben we haast. We vragen iedereen om voor vrijdag 24 april 18:00 uur aan te sluiten door uw gegevens online op te geven. Regelmatig zullen wij de lijst met ondersteunende partijen bijwerken.

Vragen?
Heeft u vragen of op- of aanmerkingen? Wij horen graag van u via info@veilignaardevakbeurs.nl.